Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Veriden Bilgiye,
Bilgiden Stratejiye…

merkezi_kayit_istanbul

Left IconKaydedilen Saklanan Menkul Kıymet Değeri
17,54 Trilyon ₺(17.538.647.944.262)
Toplam Yatırımcı Sayısı
35,25 Milyon(35.252.136)
Toplam Hesap Sayısı
82,57 Milyon(82.568.394)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
11,45 Milyon(11.451.489)
Bakiyeli Hesap Sayısı
16,03 Milyon(16.034.068)

Left IconKaydedilen Saklanan Menkul Kıymet Değeri
17,54 Trilyon ₺(17.538.647.944.262)
Toplam Yatırımcı Sayısı
35,25 Milyon(35.252.136)
Toplam Hesap Sayısı
82,57 Milyon(82.568.394)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
11,45 Milyon(11.451.489)
Bakiyeli Hesap Sayısı
16,03 Milyon(16.034.068)

Akademik çalışmalar, ekonomi haberleri ve araştırma raporları için veri taleplerinizi iletebilirsiniz : vaptalep@mkk.com.tr 

Yönetim Kurulu İstatistikleri

AÇIKLAMALAR:

  • İstatistikler, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne tabi şirketleri kapsamaktadır.
  • İstatistikler, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/01/2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınladıkları Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda ve şirketlerin KAP sayfalarında yer alan Genel Bilgiler bölümündeki Yönetim Kurulu Üyeleri tablosu kullanılarak hazırlanmaktadır.
  • Yönetim Kurulu İstatistikleri yılda iki defa olmak üzere Şubat ve Temmuz aylarında güncellenmektedir.
  • Şirketlerin yer aldığı pazar ve endeksler Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak ilan edilmekle birlikte, dönem içinde pazar/endeks bilgisi değişen şirketler bulunmaktadır. Bu kapsamda, tabloların oluşturulmasında baz alınan tarih itibariyle şirketlerin bulunduğu pazar/endeks bilgisi kullanılacak olup dönem içindeki değişiklikler dikkate alınmamaktadır.
  • Tabloların oluşturulmasında baz alınan kurumsal yönetim gruplarında yer alan şirketlere ilişkin liste yılda bir defa olmak üzere her yıl Ocak ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilmekte ve dönem içinde güncellenmemektedir. Grup 1, 2 ve 3'de yer alan şirketlerin listesine https://www.kap.org.tr/tr/menu-icerik/KAP-Hakkinda/Mevzuat-Duyurular-ve-Kilavuzlar sayfasının "​Duyurular" bölümünden ulaşılabilir. ​
  • Tabloların oluşturulmasında baz alınan kurumsal yönetim grupları ile pazarlar ve endeksler, ilgili verilerin elde edildiği tarihteki durumu yansıtmaktadır.