Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Veriden Bilgiye,
Bilgiden Stratejiye…

merkezi_kayit_istanbul

Left IconKaydedilen Saklanan Menkul Kıymet Değeri
17,54 Trilyon ₺(17.538.647.944.262)
Toplam Yatırımcı Sayısı
35,25 Milyon(35.252.136)
Toplam Hesap Sayısı
82,57 Milyon(82.568.394)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
11,45 Milyon(11.451.489)
Bakiyeli Hesap Sayısı
16,03 Milyon(16.034.068)

Left IconKaydedilen Saklanan Menkul Kıymet Değeri
17,54 Trilyon ₺(17.538.647.944.262)
Toplam Yatırımcı Sayısı
35,25 Milyon(35.252.136)
Toplam Hesap Sayısı
82,57 Milyon(82.568.394)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
11,45 Milyon(11.451.489)
Bakiyeli Hesap Sayısı
16,03 Milyon(16.034.068)

Akademik çalışmalar, ekonomi haberleri ve araştırma raporları için veri taleplerinizi iletebilirsiniz : vaptalep@mkk.com.tr 

BİST Şirketleri Kurumsal Yönetim Olgunluk Düzeyi

AÇIKLAMALAR:  

  • Kurumsal Yönetim Olgunluk Endeksi'nin hesaplanmasında MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem ARIKAN’ın (2022) “Kurumsal Yönetim Olgunluk Düzeyini Etkileyen Faktörler ve Dijital Olgunluk Düzeyinin Analizi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirketler Üzerine Araştırma” konulu doktora tezinde geliştirilen “Kurumsal Yönetim Olgunluk Endeksi Modeli” kullanılmıştır.

  • Kurumsal Yönetim Olgunluk Düzeyleri (KYOD), payları Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem gören ve Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında KAP’a Kurumsal Yönetim Uyum Raporu gönderen şirketlerin kurumsal yönetim olgunluklarını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur.

  • KYOD, yıllık finansal tabloların KAP’a son gönderim tarihini takiben, yılda bir defa hesaplanır ve Nisan ayı sonu itibariyle yayınlanır (Yıllık finansal raporların son gönderim tarihi ile ilgili SPK tarafından bir değişiklik yapılmasına bağlı olarak yayın tarihi de değişebilir). KYUR’larda yapılan değişiklikler ve yıl içinde ilave olarak yayınlanmış KYUR’lar dikkate alınarak, takip eden yılın Ocak ayı sonunda, ilan edilen değerlerde güncelleme yapılır.

  • KYOD hesaplanmasında, hesaplama tarihi itibariyle KAP’ta kamuya açıklanmış Kurumsal Yönetim Uyum Raporları kullanılır.

  • Hesaplamalarda, verilen cevapların değerlendirilmesinde 3’lü Likert kullanılmaktadır. Bu kapsamda her bir ilke için verilen cevap, “Evet” ise 100, “Kısmen” ise 66,66, “Hayır” ise 33,33 olarak notlanır, “Muaf” ve “İlgisiz” ise notlandırılmaz.

  • Bölüm notlarının ağırlıklandırılmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarihli ve 4/105 sayılı kararı esas alınmıştır.

  • Metodoloji için tıklayınız.

  • Sınai, Mali, Hizmetler ve Teknoloji Ayırımları Altında Yer Alan Sektörler için tıklayınız.

ÇEKİNCE: 

  • Burada yer alan bilgiler genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup içeriğin tam ve doğru olduğu ve zamanlaması taahhüt edilemez. Hesaplamalarda genel kabul görmüş yaklaşımlar kullanılmış olup farklı kaynaklar ile karşılaştırıldığında burada yer alan bilgilerden farklı sonuçlar görülebilir. Kullanılan veriler bilimsel çalışmalarla desteklenen kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte hesaplanan değişkenlerin doğruluğu garanti edilemez. Hesaplamalarda teknolojik ve matematiksel tercih farklılıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerden MKK sorumlu değildir.

  • Yapılacak hesaplamalarla ulaşılacak sonuçlar herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu sonuçlara dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Verilerin kullanımındaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan MKK hiçbir şekilde sorumlu değildir.