Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Veriden Bilgiye,
Bilgiden Stratejiye…

Left IconKaydedilen Saklanan Menkul Kıymet Değeri
15,55 Trilyon ₺(15.548.041.330.353)
Toplam Yatırımcı Sayısı
34,43 Milyon(34.426.401)
Toplam Hesap Sayısı
78,76 Milyon(78.763.088)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
11,05 Milyon(11.050.690)
Bakiyeli Hesap Sayısı
15,14 Milyon(15.141.913)

Left IconKaydedilen Saklanan Menkul Kıymet Değeri
15,55 Trilyon ₺(15.548.041.330.353)
Toplam Yatırımcı Sayısı
34,43 Milyon(34.426.401)
Toplam Hesap Sayısı
78,76 Milyon(78.763.088)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
11,05 Milyon(11.050.690)
Bakiyeli Hesap Sayısı
15,14 Milyon(15.141.913)

Akademik çalışmalar, ekonomi haberleri ve araştırma raporları için veri taleplerinizi iletebilirsiniz : vaptalep@mkk.com.tr 

Rakamlarla Yönetim Kurulları

AÇIKLAMALAR:

  • ​İstatistikler, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne tabi şirketleri kapsamaktadır.   
  • İstatistikler, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/01/2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca Kamuyu Aydınlatma Paltformunda yayınladıkları Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda ve şirketlerin KAP sayfalarında yer alan Genel Bilgiler bölümündeki Yönetim Kurulu Üyeleri tablosu kullanılarak üretilmiştir.
  • Şirketler, Yönetim Kurulu Üyeleri tablosunu düzenlemelerin gerektirdiği hallerde güncellemek durumunda olmakla birlikte; Rakamlarla Yönetim Kurulları tablosu yılda iki defa olmak üzere Şubat ve Temmuz aylarında güncellenecektir.
  • Şirketlerin yer aldığı pazar ve endeksler Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak ilan edilmekle birlikte, dönem içinde pazar/endeks bilgisi değişen şirketler bulunmaktadır. Bu kapsamda, tabloların oluşturulmasında baz alınan tarih itibariyle şirketlerin bulunduğu pazar/endeks bilgisi kullanılacak olup dönem içindeki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
  • Tabloların oluşturulmasında baz alınan kurumsal yönetim gruplarında yer alan şirketlere ilişkin liste yılda bir defa olmak üzere her yıl Ocak ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilmekte ve dönem içinde güncellenmemektedir.
  • Tabloların oluşturulmasında baz alınan kurumsal yönetim gruplarında yer alan şirketlere ilişkin liste yılda bir defa olmak üzere her yıl Ocak ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilmekte ve dönem içinde güncellenmemektedir. Grup 1, 2 ve 3'de yer alan şirketlerin listesine https://www.kap.org.tr/tr/menu-icerik/KAP-Hakkinda/Mevzuat-Duyurular-ve-Kilavuzlar sayfasının "​Duyurular" bölümünden ulaşılabilir. ​
  • Tabloların oluşturulmasında baz alınan kurumsal yönetim grupları ile pazarlar ve endeksler, ilgili verilerin elde edildiği tarihteki durumu yansıtmaktadır.