Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Veriden Bilgiye,
Bilgiden Stratejiye…

Left IconKaydedilen Saklanan Menkul Kıymet Değeri
7,08 Trilyon ₺(7.084.213.284.604)
Toplam Yatırımcı Sayısı
30,94 Milyon(30.940.651)
Toplam Hesap Sayısı
64,35 Milyon(64.353.169)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
7,58 Milyon(7.576.182)
Bakiyeli Hesap Sayısı
9,95 Milyon(9.949.748)

Left IconKaydedilen Saklanan Menkul Kıymet Değeri
7,08 Trilyon ₺(7.084.213.284.604)
Toplam Yatırımcı Sayısı
30,94 Milyon(30.940.651)
Toplam Hesap Sayısı
64,35 Milyon(64.353.169)
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
7,58 Milyon(7.576.182)
Bakiyeli Hesap Sayısı
9,95 Milyon(9.949.748)

Akademik çalışmalar, ekonomi haberleri ve araştırma raporları için veri taleplerinizi iletebilirsiniz : vaptalep@mkk.com.tr 

2016-2022 Ortalama Finansal Oranlar

AÇIKLAMALAR:

•    KAP sisteminde Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (XBRL) formatında analiz edilebilir veri toplanmasına  Haziran 2016’dan itibaren başlandığı için, finansal oran verileri 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren; değişim oranları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, 30 Haziran 2017’den itibaren hesaplanmaktadır.  

•    Finansal oranlar, 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlere ilişkin olarak, yılda dört dönem için hesaplanır ve SPK düzenlemeleri kapsamında MKK tarafından duyurulan, ilgili dönem konsolide finansal raporlarının KAP’ta son ilân tarihini takip eden 10. işgünü yayınlanır.

•    “Dönemsel Finansal Oranlar”, ilgili yıl ve döneme ilişkin finansal tablolarını yayınlamış şirketlere ait oranların aritmetik ortalamasıdır. 

•     “2016-2022 Ortalama Finansal Oranlar” ise, belirtilen tarih aralığında 3, 6, 9 aylık ve yıllık dönemler için hesaplanan "Dönemsel Finansal Oranların" aritmetik ortalamasıdır.   

•    Payları Borsa İstanbul’da işlem gören ve hesap dönemi başlangıç tarihi 1 Ocak olan ve ilgili dönemin KAP’ta son ilân tarihi itibariyle finansal tablolarını yayınlamış şirketlerin  verileri hesaplamalara dahil edilir. Banka, katılım bankası, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile sigorta şirketleri, finansal tablo formatlarının farklı olması nedeniyle hesaplamalara dahil değildir.

•    Finansal oranlar hesaplanırken pay veya paydası sıfır olan şirketler hesaplamalara dahil edilmez. 

•    Finansal oran hesaplamalarında ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tablolarda yer alan "cari dönem" sütunundaki veriler kullanılmakta olup, "önceki dönem" sütunundaki veriler ve geçmişe dönük düzeltmeler dikkate alınmamaktadır.

•    Finansal oranlarda geçmişe dönük düzeltme yapılmaz. 

•    Sektör ve tüm şirketler için yapılan oran hesaplamasına aykırı değerler dahil edilmez. Bu nedenle aynı dönem için hesaplanan oranlarda şirket sayıları farklılık gösterebilmektedir.

•     “Finansal Durum Tablosu” ve “Kâr veya Zarar Tablosu” kalemlerinin birlikte kullanıldığı oranlarda, ara dönemler için yıllıklandırma yapılmadığından, her döneme ait finansal oranlar kendi içinde değerlendirilmeli veya bir önceki yılın aynı dönemine ilişkin oranlarla karşılaştırılmalıdır. 

•    Finansal oranların hesaplanmasına ilişkin kurallar için tıklayınız.

ÇEKİNCE:

•    Burada yer alan bilgiler genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup içeriğin tam ve doğru olduğu ve zamanlaması taahhüt edilemez. Hesaplamalarda genel kabul görmüş yaklaşımlar kullanılmış olup farklı kaynaklar ile karşılaştırıldığında burada yer alan bilgilerden farklı sonuçlar görülebilir. Kullanılan veriler bilimsel çalışmalarla desteklenen kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte hesaplanan değişkenlerin doğruluğu garanti edilemez. Hesaplamalarda teknolojik ve matematiksel tercih farklılıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerden MKK sorumlu değildir.

•    Yapılacak hesaplamalarla ulaşılacak sonuçlar herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu sonuçlara dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Verilerin kullanımındaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan MKK hiçbir şekilde sorumlu değildir.